N.R. LINE

ABOUT N.R. LINE

บริษัทเอ็น อาร์ ไลน์ จำกัด เป็นกลุ่มให้บริการปรึกษาเพื่อหาโซลูชันการผลิต ในด้าน การพัฒนาวางแผนของกระบวนการผลิต เพื่อการผลิตแบบครบวงจร (Turnkey) อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบถึงการผลิตขั้นสุดท้าย ด้วยประสบการณ์ในด้านเครื่องจักรกว่า 30 ปี เราเข้าใจและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง อันได้แก่ เครื่องจักรพื้นฐาน, เครื่องจักรการเกษตร, แปรรูป และพลังงาน รวมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตแบบครบวงจร ที่ผู้ประกอบการสามารถผลิต และสร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อความเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืน และลดต้นทุนระยะยาว